พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ​ ตามโครงการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี โครงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

<<ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านไร่เบญจพาส จ.ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 6​ กุมภาพันธ์ 2563
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายเชิด​ จินะเป็งกาศ​หนก.ยุทธศาสตร์​ นายอภินันท์ เกิดสุข พัฒนาการอำเภอปราณบุรี ผช.หนก.สารสนเทศฯ​ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ​ ตามโครงการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี โครงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าว มีการนำผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ประชาชนที่สนใจ​ จาก​ 7​ จังหวัด คือ​กาญจนบุรี​ ราชบุรี​ นครปฐม​ สมุทรสาคร​ สมุทรสงคราม​ เพชรบุรี​ และประจวบคีรีขันธ์​ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี​ และกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงครัวเรือนเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นาโมเดล เข้าร่วมกิจกรรม “การเอามื้อสามัคคี” หิ้วปินโต​ ไปเอามื้อ​ ถือจอบเสียมไปพลิกฟื้นแผ่นดิน​ ในพื้นที่ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านไร่เบญจพาส ของ นายรวี ไชยรังสินันท์ เลขที่ 888/8 หมู่ที่ 1 บ้านเบญจพาส ตำบลวังก์พงษ์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีการดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดล บนพื้นที่ 31 ไร่ เพื่อยกระดับ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยจัดระบบการเรียนรู้ เป็นฐานการเรียนรู้”ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเริ่มดำเนินการมาประมาณ 4 เดือน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม​ ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง​ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน ดังนี้
1.ฐานคนรักน้ำ(ระเบิดจุลินทรีย์)​
2.ฐานคนรักแม่ธรณี(ทำน้ำหมักรสจืด)​
3.ฐานคนมีไฟ(ระบบโซล่าเซล)​
4.ฐานการสร้างป่าเปียก
5.ฐานการบำบัดน้ำเสีย
6.ฐานการสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันนี้​พบว่า​ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสนใจ​ ความตั้งใจ​ มีความรัก​ ความสามัคคี​ ให้ความร่วมมือกันอย่างดียิ่ง​ ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจและมีความสุขในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะ​ สืบสาน​ รักษา​ และต่อยอด​ ศาสตร์พระราชา​ มาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต​ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)