ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัด และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 8 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น.
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัด และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน OTOP กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 การดำเนินงานเครือข่าย OTOP และ OTOP Trader พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562

ทั้งนี้ เครือข่าย OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมสมทบทุนกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง Prachuap Charity Run For Child 2019 เป็นเงิน 5,000 บาท ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)