ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารการชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video Conference

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารการชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 9 มี.ค.2559 เวลา 10.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)