จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปูพรมจัดกิจกรรมวันสตรีสากลในทุกๆ อำเภอ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปูพรมจัดกิจกรรมวันสตรีสากลในทุกๆ อำเภอ โดย นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานรวมพลังสร้างสรรค์ สามัคคีสตรี อ.เมืองฯ มี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานฯ ชมการแสดงของกลุ่มสตรีของทุกตำบล การแข่งขันส้มตำลีลา แกงเขียวหวาน และข้าวต้มมัด ณ ลานกิจกรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองฯ วันที่ 8 มี.ค. 2559

(Visited 1 times, 1 visits today)