ร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ชาวบ้าน บ้านป่าหมาก หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงหรือชนเผ่าปากะฌอ โดยมี รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา เป็นประธาน

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ จากกรมการพัฒนาชุมชน นายอำเภอสามร้อยยอด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบฯ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ชาวบ้าน บ้านป่าหมาก หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงหรือชนเผ่าปากะฌอ โดยมี รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าหมาก หมู่ 8 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 3 มี.ค. 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)