ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference โดยมี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่การเงิน ร่วมรับฟังการประชุม วันที่ 3 มี.ค.2559 เวลา 10.30 – 12.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)