9.ร้านเฟื่อง ผ้าทอเขาเต่า(กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่าโครงการในพระราชดำริฯ)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

9.ร้านเฟื่อง ผ้าทอเขาเต่า
(กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่าโครงการในพระราชดำริฯ)
ประเภทผ้าฯ
ที่อยู่ 100/387 ต.หัวหิน อ.หัวหิน
โทร. 095-4242615

(Visited 1 times, 1 visits today)