7. วิสาหกิจชุมชนประจวบอินเตอร์ คุกกี้ไส้สับปะรด โกลเด้น ซู (Golden su)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

7. วิสาหกิจชุมชนประจวบอินเตอร์
คุกกี้ไส้สับปะรด โกลเด้น ซู (Golden su)
ประเภทอาหาร
ที่อยู่ 192/3 หมู่ 2 ต.เกาะหลัก อ.เมือง
โทร. 092-2656944

(Visited 1 times, 1 visits today)