ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video Conference

|
เข้าชม 0 ครั้ง

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 12 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น. นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และพัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)