ประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|
เข้าชม 0 ครั้ง

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ตรวจติดตามประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอทับสะแก พร้อม นายภัทรดนัย สมศรี กำนัน ต.แสงอรุณ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านหินเทิน หมู่ที่ 5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ที่ทำการศูนย์สารสนเทศบ้านหินเทิน หมู่ที่ 5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก วันที่ 22 มิ.ย. 2559

 

(Visited 1 times, 1 visits today)