หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ณ บ้านหินเทิน หมู่ที่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อ [...]

อ่านต่อ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ณ บ้านหนองตาแต้ม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อ [...]

อ่านต่อ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ณ บ้านทับใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อ [...]

อ่านต่อ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านทุ่งกะโตน หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อ [...]

อ่านต่อ

จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ประสบความสำเร็จ ของผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเ [...]

อ่านต่อ