นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (OTOP สัมมาชีพ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี และโครงการตลาดประชารัฐ)

|
เข้าชม 0 ครั้ง
(Visited 1 times, 1 visits today)