ดาวน์โหลด
23 กรกฎาคม 2561 / 16.35 น.

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ OTOP ของฝากของที่ระลึก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุด Giftset ผลิตภัณฑ์ OTOP ของฝากของที่ระลึก โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
23 กรกฎาคม 2561 / 16.30 น.

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำมาสคอต สื่ออัตลักษณ์ชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
12 กรกฎาคม 2561 / 14.43 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 36 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)