ดาวน์โหลด
27 ธันวาคม 2561 / 10.33 น.

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ยกเลิกครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลด
14 ธันวาคม 2561 / 10.14 น.

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)