ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(20/12/2562)