บริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์(วิสาหกิจเพื่อสั [...]

อ่านต่อ

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 9 ม.ค. 2561 เวลา 14.00 [...]

อ่านต่อ

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชี้แจงและลงนามคำรับรองตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

<ประจวบคีรีขันธ์> 9 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 น. นางยุ [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทาง และวางแผนการดำเนินงานโครงการ OTOP ในปี 2561

<ประจวบคีรีขันธ์> 4 ม.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นางยุ [...]

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 2 และเตรียมการเปิดตลาดนัด/ขายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

<ประจวบคีรีขันธ์> 3 ม.ค. 2561 นางยุพิน เศรษฐศักดา [...]

อ่านต่อ