นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่ประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 24 พ.ค.2561 เวลา [...]

อ่านต่อ

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน ดีเด่น ปี 2561

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 23 พ.ค.2561 เวลา [...]

อ่านต่อ

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กพสอ. /กพสต./กพสม. ในโครงการเพิ่มศักยภาพและทักษะอาชีพแก่สมาชิกสตรีอำเภอสามร้อยยอด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 1 พ.ค. 2561 นางย [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2561 ร่วมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินอุดหนุน และประเภทเงินทุนหมุนเวียน

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 30 เม.ย. 2561 เว [...]

อ่านต่อ