โครงการเคาะประตู ดูแลคุณภาพชีวิต กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพครัวเรือนยากจน และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<> นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีข [...]

อ่านต่อ

ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้กลไกประชารัฐ ผ่านระบบ Vedio conference

<> 8 ธ.ค. 2559 เวลา 13.30 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสครบรอบ 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559

<> 25 พ.ย. 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคี [...]

อ่านต่อ