โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและแกนนำฯ ระดับจังหวัด ในการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OVC)

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 3 พ.ค. 2560 นางยุพิน เศ [...]

อ่านต่อ

ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีซึ่งได้เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

<<ประจวบคีรีขันธ์>>วันที่ 1 พ.ค. 2560 นางยุ [...]

อ่านต่อ