นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 28 พ.ย. 2561 เวล [...]

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2) พบปะมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 28 พ.ย. 2561 เวล [...]

อ่านต่อ

นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2) ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวล [...]

อ่านต่อ

พช.ประจวบคีรีขันธ์ ผนึกกำลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2561

<<พช.ประจวบคีรีขันธ์ ผนึกกำลังเครือข่ายกองทุนแม่ข [...]

อ่านต่อ

เยี่ยมชมให้กำลังใจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านรวมไทย “กุยบุรี ซาฟารีเมืองไทย” อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

《ประจวบคีรีขันธ์》 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหว [...]

อ่านต่อ