โครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัดประจำปี 2563

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 11 ก.พ. 2563
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัดประจำปี 2563 โดยมีการเรียนรู้ในเรื่องการป้องกันอันตรายจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต การให้ความสำคัญกับการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ พร้อมกับร่วมกันจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทุกคนเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมแสงตะวัน โรงแรมหาดทอง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)