่ร่วมกิจกรรม “รวมน้ำใจ กาชาด” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563

<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 7 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น.
นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “รวมน้ำใจ กาชาด” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า)
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ พร้อม พัฒนาการอำเภอ​เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯและอำเภอ​ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ​ ได้แก่มอบจักรยาน จำนวน 2 คัน พัดลม จำนวน 6 หม้อหุงข้าว จำนวน 3 ใบ และหม้อเอนกประสงค์ จำนวน 3 ใบ เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เป็นสิ่งของที่นำไปออกสลากในร้านกาชาด ภายในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่าง​ วันที่​ 21 กุมภาพันธ์​ ​- วันที่​ 1​ มีนาคม​ 2563​ ณ.บริเวณสวนสาธารณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ในด้านการนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก​ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่เดือดร้อน หรือประสบภัยภิบัติต่างๆ ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)