แข่งขันทำอาหารเพื่อค้นหาสูตร OTOP Product Champion (OTOP ชวนชิม) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันทำอาหารเพื่อค้นหาสูตร OTOP Product Champion (OTOP ชวนชิม) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

##จังหวัดประจวบคีรีขันธ์##
20 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 – 17.00 น.
ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและสร้างสินค้า แข่งขันทำอาหารเพื่อค้นหาสูตร OTOP Product Champion (OTOP ชวนชิม) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันทำอาหารเพื่อค้นหาสูตร OTOP Product Champion (OTOP ชวนชิม) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ซึ่ง กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสินค้า OTOP Product Champion (OTO ชวนชิม เป็น Signature Food off Prachuapkhirikhan
โดยให้ดำเนินการ รวม 4 กิจกรรม คือ
1.การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง
2.กิจกรรมการแข่งขันเพื่อค้นหาสูตร OTOP Product Champion (OTOP ชวนชิม) ได้แก่ เมนูอาหารพื้นถิ่น “ข้าวผัดสับปะรด” และ เมนูสร้างสรรค์มีนวัตกรรม คาว หวาน (โดยมี สับปะรดและหรือมะพร้าวเป็นส่วนประกอบของอาหาร)
3.การฝึกอบรมผู้สนใจ ของโรงแรม ร้านอาหาร ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด รวมถึงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ตามสูตรที่ชนะการประกวดเพื่อบรรจุไว้ในเมนูร้านเป็นอาหารประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป
4.การจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ OTOP Product Champion (OTO ชวนชิม) เป็น Signature Food off Prachuapkhirikhan
การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาตส่วน อาทิเช่น ชมรมเชพชะอำ-หัวหิน
สนง.ททท.แห่งประเทศไทยสาขาประจวบคีรีขันธ์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ , ห้างสรรพสินค้าหัวหินมาร์เกตวิลเลต เป็นต้น
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรมการแข่งขันเพื่อค้นหาสูตร OTOP Product Champion (OTOP ชวนชิม) เมนูอาหารพื้นถิ่น “ข้าวผัดสับปะรด” และ เมนูสร้างสรรค์มีนวัตกรรม คาว หวาน (โดยมี สับปะรดและหรือมะพร้าวเป็นส่วนประกอบของอาหาร) ได้ผลการแข่งขัน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศเมนูสร้างสรรค์ประเภทอาหารคาว ได้แก่ ชมรมอนุรักษ์อาหารไทย เมนูแกงฮังเลสับปะรดซี่โครงหมูอ่อนและข้าวอัญชัญ
2. รางวัลชนะเลิศเมนูสร้างสรรค์ประเภทอาหารหวาน ได้แก่ ทีม monson valley ไร่องุ่นหัวหิน เมนูชีสเค้กมะพร้าวเผา
3. รางวัลชนะเลิศประเภทข้าวผัดสับปะรด ได้แก่ Team Rest detail hotel hua-hin เมนูข้าวผัดสับปะรดสามอ่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)