พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562

《ประจวบคีรีขันธ์》จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562
โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา เวลา 18.00 น. หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน/ประชาชน เริ่มถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีตามลำดับ และในเวลา 19.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางถึงบริเวณพิธี ขึ้นแท่นรับความเคารพจากผู้เข้าร่วมพิธี และประจำจุดประธานในพิธี จากนั้นเดินไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อถวายความเคารพ วางพานพุ่มทอง–พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จุดเทียนชัย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จุดเทียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัด วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา
ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)