##จังหวัดประจวบคีรีขันธ์##
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.
ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ , จิตอาสา และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมพัฒนาการอำเภอเมืองฯ อำเภอกุยบุรี อำเภอสามร้อยยอดและพัฒนากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)