ประชุมประจำเดือนผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น.
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)