โครงการสร้างกลุ่มอาชีพสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการชุมชน กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพ และจัดประเภทกลุ่ม

|
เข้าชม 0 ครั้ง

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 8 ม.ค. 2562
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางอำนวยนาถ เอียดสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน ดำเนินโครงการสร้างกลุ่มอาชีพสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการชุมชน กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพ และจัดประเภทกลุ่ม โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงเข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหินเทิน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)