ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 30 พ.ย. 2561
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ โดยมีการมอบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ประจำปี 2562 และการจัดทำแผนการดำเนินงาน รวมถึงการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน : CIA ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)