ร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจ ให้กาชาด ปี 2561

|
เข้าชม 0 ครั้ง

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 12 ก.พ. 2561
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจ ให้กาชาด ปี 2561 โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปรจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานรับมอบของบริจาค

สพจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบของบริจาคเป็น พัดลม 10 ตัว และจักรยาน 2 คัน ในครั้งนี้ ณ ที่ทำการสำนักงานกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)