ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

<ประจวบคีรีขันธ์> 31 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น.
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)