นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (OTOP สัมมาชีพ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี และโครงการตลาดประชารัฐ)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 26 ม.ค. 2561  เวลา 15.00 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (OTOP สัมมาชีพ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี และโครงการตลาดประชารัฐ) โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ และรับนโยบายฯ ณ เรือนสมุนไพรคุณยาย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)