ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายจาก ผู้บริหารกรมฯ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 23 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น.
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายจาก ผู้บริหารกรมฯ นำสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)