กิจกรรมโรงครัวประทาน เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก

|
เข้าชม 0 ครั้ง

<ประจวบคีรีขันธ์> 17 ม.ค. 2560 นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำทีมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ประกอบอาหาร โรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย

โดยมีกลุ่มองค์กรต่างๆ ดังนี้

  • กพสอ.ทับสะแก/บางสะพานน้อย/บางสะพาน/กุยบุรี/สามร้อยยอด และเมืองประจวบคีรีขันธ์
  • เครือข่าย OTOP
  • เครือยข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด
  • เครือข่ายประชารัฐ
  • คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา
  • เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

มาร่วมกันประกอบอาหาร

ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 5,000 กล่อง และได้รับความร่วมือจากกลุ่มองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยส่วนหน้า โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

https://www.facebook.com/prachuap.cdd

 

(Visited 1 times, 1 visits today)