ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 กุมภาพันธ์ 2561 / 16.02 น.

ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบภาระกิจการจัดงานกาชาดจังหวัดปี 2561

< จังหวัดประจวบคีรีขันธ์> 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางย [...]

19 กุมภาพันธ์ 2561 / 11.53 น.

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบ 49 ปี กิจกรรมประกอบด้วย เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ครู ตชด. ผอ.ตชด. ครูศูนย์เด็กเล็ก ณ ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก ตำบลศาลาลัย หมู่ที่ 8 อำเภอสามร้อยยอด

< จังหวัดประจวบคีรีขันธ์> 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางย [...]

16 กุมภาพันธ์ 2561 / 19.47 น.

เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.)) ครั้งที่ 1/2561

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 16 ก.พ. 2561 เวล [...]

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์