ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

07 มกราคม 2562 / 10.53 น.

ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมนิทรรศการของส่วนราชการ และสินค้า OTOP เมืองประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1/2562

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

27 ธันวาคม 2561 / 10.33 น.

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ยกเลิกครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลด

14 ธันวาคม 2561 / 10.14 น.

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

27 ธันวาคม 2561 / 10.33 น.

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ยกเลิกครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลด

14 ธันวาคม 2561 / 10.14 น.

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิงค์แบนเนอร์