ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มิถุนายน 2561 / 16.48 น.

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2018 OTOP Signature “เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม” พร้อมทั้งเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

《 ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์》 นำทีมร่วมงาน OTOP Midyear 201 [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

Database Error

Error establishing a database connection

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

14 มิถุนายน 2561 / 14.29 น.

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลด

23 เมษายน 2561 / 11.42 น.

รายระเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) การจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ลิงค์แบนเนอร์