ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 เมษายน 2561 / 09.20 น.

ร่วมประชุมการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาวิชาชีพครู ระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 19 เม.ย. 2561 เว [...]

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์