ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มิถุนายน 2561 / 16.48 น.

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2018 OTOP Signature “เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม” พร้อมทั้งเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

《 ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์》 นำทีมร่วมงาน OTOP Midyear 201 [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

12 กรกฎาคม 2561 / 14.43 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 36 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

12 กรกฎาคม 2561 / 14.40 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสนาม ประเภทเสื้อชูชีพ และเต็นท์สนาม จำนวน 7 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

12 กรกฎาคม 2561 / 14.38 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 37 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

12 กรกฎาคม 2561 / 14.34 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ภูมิทัศน์ ศูนย์เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ครุภัณฑ์สำนักงาน 12 รายการ) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

10 กรกฎาคม 2561 / 16.22 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

12 กรกฎาคม 2561 / 14.43 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 36 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

12 กรกฎาคม 2561 / 14.40 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสนาม ประเภทเสื้อชูชีพ และเต็นท์สนาม จำนวน 7 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

12 กรกฎาคม 2561 / 14.38 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 37 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

12 กรกฎาคม 2561 / 14.34 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ภูมิทัศน์ ศูนย์เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ครุภัณฑ์สำนักงาน 12 รายการ) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

10 กรกฎาคม 2561 / 16.22 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

10 กรกฎาคม 2561 / 16.21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิงค์แบนเนอร์