ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มกราคม 2561 / 14.06 น.

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชี้แจงและลงนามคำรับรองตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

<ประจวบคีรีขันธ์> 9 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 น. นางยุ [...]

04 มกราคม 2561 / 14.35 น.

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทาง และวางแผนการดำเนินงานโครงการ OTOP ในปี 2561

<ประจวบคีรีขันธ์> 4 ม.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นางยุ [...]

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์