ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มิถุนายน 2560 / 08.54 น.

จัดประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและจัดทำสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบที่ 1/2560

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 20 มิ.ย. 2560 นางยุพิน [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

14 มิถุนายน 2560 / 02.51 น.

ประกาศรายชื่อผู้เกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลด

17 พฤษภาคม 2560 / 09.26 น.

สอบราคาจ้างออกแบบตราสินค้า/ออกแบบและผลิตขวดบรรจุภัณฑ์/ออกแบบและผลิตฉลากสินค้า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ลิงค์แบนเนอร์