ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มิถุนายน 2561 / 16.48 น.

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2018 OTOP Signature “เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม” พร้อมทั้งเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

《 ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์》 นำทีมร่วมงาน OTOP Midyear 201 [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

23 กรกฎาคม 2561 / 16.35 น.

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ OTOP ของฝากของที่ระลึก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุด Giftset ผลิตภัณฑ์ OTOP ของฝากของที่ระลึก โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

23 กรกฎาคม 2561 / 16.30 น.

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำมาสคอต สื่ออัตลักษณ์ชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

12 กรกฎาคม 2561 / 14.43 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 36 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิงค์แบนเนอร์